0532 722 86 33

Su arıtma

Su arıtma için Zeolit kullanımı

Zeolit'in en büyük kullanımlarından biri olan Su Arıtma dır.


Yüksek seçimli katyon degiştirme kapasitelerine bağlι olarak atιk su arιtιm sistemlerinde kolon operasyonlarι şeklinde uygulanan iyon degişim reaksiyonlarιdır. Su arıtma sistemlerine zeolit eklenmesi bir yandan çamurun aktivitesini artırırken diğer yandan askıdaki katı parçacıkların uzaklaştırma randımanını ve üç değerli katyonların fosfat çöktürme etkisinide artırır. Zeolitin sağladığı iyon değişimi, amonyum iyonlarını uzaklaştırmada nitrifikasyondan daha ucuz, kullanışlı ve etkin olduğu için daha yaygındır. ABD ve Japonya'da çoğu şehirde ve endüstrilerde atık sular klinoptilolit kullanılarak atık sular temizlenilmektedir. Atık sularda bulunan azot bileşikleri, iyonlar yeraltı ve yerüstü sularını kirletir ve bu suların temiz su veya kulanma suyu olma özelliklerini yok eder. Bu toksik maddeler yüzünden suda yaşayan balıklar ve diğer canlılarda yaşamakta ve beslenmekte güçlük çeker. Bu ağır katyonları ve azotu zeolit kolayca tutabilmektedir.