0532 722 86 33

Yem Katkısı olarak Zeolit

Zeolit tüm hayvanlar için kullanılan doğal mineral bir Yem Katkısı maddesidir.

Besleyici minerallerden en yüksek verimi almak amacı ile hayvan yemine karıştırılarak kullanılır. En belirleyici özellikleri ; Su ve gazları bünyesine alarak tutma ve iyon değiştirmesidir. Yüksek amonyum tutma kapasitesi nedeniyle hayvanların sindirim sisteminde nitrojen deposu görevi görür ve bu nitrojeni hayvan bünyesine tedrici olarak verir. Bu nedenle hayvansal proteinlerin oluşumunu sağlayan sindirilen rasyonların parçalanması sonucu ortaya çıkan amonyum iyonlarının daha verimli kullanılmasını, dolayısıyla daha hızlı bir büyüme oranı sağlar.

Zeolit Yem Katkısı kullanmanın faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz :


  • Yemin bağırsaktan geçiş süresini uzatarak yemden yararlanma oranını arttırır.Tasarruf sağlar.
  • Kümes ve ağırlardaki kokuyu en aza indirir.Sineklei azaltır.Mantar ve parazit üremesini engeller.
  • Yemdeki nem oranını dengeler mantarlaşma ve küflenmeyi ortadan kaldırır.
  • Bağlayıcı özellik nedeniyle yemin paletleşme oranını arttırır.
  • Hayvan dışkısının fermantasyon süresini kısaltır.
  • Mikro organizmaların çıkardığı toksinleri bünyesine alarak hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlar.
  • Silaj yapımında kullanıldığında silajdaki yem kaybını önler kaliteyi arttırır.
  • Mineral katkı kullanılan hayvanlarda iç hastalıklar en aza iner .ishal önlenir. Kızgınlıkları düzene sokar.